• Installation inom 10 dagar
Payment with Klarna
Egna installatörer

Vad ingår i våra serviceupplägg - Värmepumpslandslaget


Serviceavtal

I alla våra serviceavtal ingår det följande: 

  • Prioritet 1 klass som kund
  • 1 årligt underhållsservice på plats hos dig som kund (ingår endast i Serviceavtal med Underhållsservice)
  • Påbörjad felsökning inom 4 arbetstimmar
  • 10% rabatt på reservdelar, filter och tillbehör till din värmepump
  • 10% rabatt på alla reperationer av din värmepump
  • 10% rabatt hos vår samarbetspartner JS Elservice AB (max rabatt: 6000,- exkl moms)

Allt arbete som sker förutom den årliga underhållsservicen debiteras löpande enligt vid var tids gällande prislista. Självklart får du som kund alltid ett pris innan vi påbörjar arbetet på din värmepump. Vi på JS Energi har alltid fasta priser på arbete vi utför (om inget annat är överenskommet) och ifall inget annat är överenskommet ingår alltid körning i våra fastpriser. 

All felanmälan sker via telefon 020-10 44 11 eller till [email protected]. Har du ett akut problem kontakta oss via telefon. 

Serviceavtalet förlängs med automatik med 1 år åt gången och skall sägas upp senast 2 månader innan det löper ut.

Köp våra serviceavtal här: JS Serviceavtal


Underhållsservice

I vår underhållsservice kommer vi ut på plats hos dig och genomför en underhållsservice på din värmepump. 

För att se mer i detalj vad som ingår i Underhållsservicen hittar du det nedan. 

Frånluftsvärmepump underhållsservice
Protokoll Frånluftsvärmepumpar Underhållsservice

Luft/luftvärmepump underhållsservice
Protokoll Luftvärmepumpar Underhållsservice

Luft/Vatten värmepumpar underhållsservice
Protokoll Luft/Vatten värmepumpar Underhållsservice

Bergvärmepump / Jordvärmepump / Sjövärmepump
Protokoll Vätska/Vatten värmepumpar Underhållsservice

Vår Underhållsservice är inget som förnyas med automatik utan det är endast den servicen man har köpt som kommer att genomföras. 

Köp våra underhållsservice här: JS Underhållservice