• Installation inom 10 dagar
Payment with Klarna
Egna installatörer

Integritets & Cookie Policy - JS Energi

Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att JS Energi AB (”JS Energi”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Detta eftersom att vi värnar om din integritet. Integritetspolicyn beskriver hur

JS Energi AB, org. nr 556998-5830,
Granitgatan 9, 254 68 Helsingborg,
E-post: [email protected],
Tel. nr 042-400 10 01,

samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller då JS Energi tillhandahåller varor och tjänster i anslutning till beställning, köp, support och serviceärenden samt i all övrig kontakt med JS Energi såsom besök på vår webbplats jsenergi.se, jsenergi.com, jsenergi.co.uk, jsenergi.dk, jsenergi.eu, jsserviceavtal.se (”Webbplatsen”) eller vid förfrågningar via e-post.

JS Energi är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som JS Energi gör i enlighet med denna Integritetspolicy.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift”, information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, födelsedatum, fastighetsbeteckning, betalkortsnummer och kontonummer, e-post och telefonnummer (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

3. När samlar vi in Personuppgifter?

Behandling av Personuppgifter är en förutsättning för att JS Energi ska kunna tillhandahålla varor, tjänster eller annan information till dig och för att JS Energi ska ha möjlighet att uppfylla det avtal som ingåtts mellan JS Energi och dig i samband med beställning och köp av våra varor och tjänster.

JS Energi samlar in och i övrigt Behandlar eller kan komma att Behandla Personuppgifter om dig när du genomför en beställning eller köp på vår Webbplats, via e-post, telefon eller genom kundbesök, när du använder dig av vår support, anlitar oss för serviceåtgärder samt vid användning av vår ”kontakta oss” tjänst som finns på Webbplatsen, eller när du på annat sätt har kontakt med JS Energi med anledning av våra tjänster, genom exempelvis chattfunktionen på Webbplatsen.

De Personuppgifter som vi Behandlar är uppgifter som du själv lämnar till JS Energi när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss samt Personuppgifter som skapas när du använder någon av våra tjänster – till exempel när du besöker vår Webbplats, ringer eller skickar e-post. Information som samlas in från dig vid beställningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med JS Energi medan information som samlas in från dig via exempelvis ”kontakta oss” funktionen på vår Webbplats eller via annat formulär på Webbplatsen, behandlas för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Vi samlar även in Personuppgifter genom att vår Webbplats använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) som samlar in information på och från din webbläsare för att vi ska kunna tillhandahålla en god upplevelse för dig vid användning av vår Webbplats och våra onlinetjänster.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna Integritetspolicy. Sådana tredjepartskällor inkluderar bland annat:

 • Adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering, och
 • Personuppgifter från ex. SPAR-register som används för kreditbedömning.

JS Energi samlar endast in Personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål som beskrivits ovan. Vilken information vi samlar in om dig beror på sammanhanget för dina interaktioner med JS Energi, dina val och vilken/vilka av våra varor/tjänster du efterfrågat/beställt/köpt.

Du kan göra val angående vissa Personuppgifter som vi samlar in. När du blir ombedd att lämna Personuppgifter kan du välja att avböja. För de fall att du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst/vara/funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda/köpa den specifika tjänsten/varan.

4. Vilka Personuppgifter behandlas och för vilket ändamål?

De Personuppgifter som JS Energi Behandlar i samband med att du som kund handlar på vår Webbplats är följande:

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra leverans av vara

 • Typ av verksamhet (företag/privatperson)
 • Mobilnummer
 • Förnamn och efternamn
 • Adress, postnummer, postort samt land
 • Leveransadress
 • E-postadress

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra redovisning och fakturering

 • Samma information som för leverans, se ovan
 • IP adress utifrån spårbarhet vid bedrägerier
 • Personnummer (endast tvingande vid fakturaköp)
 • Betalförmedlare (bankuppgifter i form av kreditkortsnummer och säkerhetskod)
 • Kundens referens

Information som behandlas för att möjliggöra support

 • Samma information som för leverans, se ovan
 • Uppgift om modell och årsmodell av värmeanläggning
 • Uppgift om tillverkare av värmeanläggning

Personuppgifterna är nödvändiga för JS Energi att Behandla för att kunna tillhandahålla försäljning, leverans och support för varor/tjänster för fullgörande av avtal med dig. Personuppgifterna som Behandlas för att möjliggöra leverans av vara, lagras också för att möjliggöra efterkommande merförsäljning genom att tillhandahålla dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring via post eller e-post, baserat på den legala grunden om berättigat intresse. Vår intresseavvägning baseras på att du som tidigare kund hos oss ska ha möjlighet att erbjudas förmånliga erbjudanden. Vid den intresseavvägning som JS Energi har gjort har bland annat beaktats att Behandlingen inte rör känsliga Personuppgifter och att JS Energi har ett tydligt affärsintresse i Behandlingen och att detta affärsintresse utgör ett berättigat intresse. Behandlingen sker för att öka JS Energis försäljning och för att JS Energi ska kunna marknadsföra sina varor och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

De Personuppgifter som JS Energi samlar in och Behandlar i samband med att du som kund köper en ny värmeanläggning är följande:

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra försäljning

 • Fotografier på objektet
 • Mobiltelefonnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Adress, postnummer och postort
 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress

Kundinformation som behandlas för att sammanställa en orderbekräftelse

 • Samma information som för försäljning, se ovan
 • Kopia av körkort (endast i undantagsfall)
 • Personnummer
 • Kundens referens
 • Beställarens namnunderskrift i scannat format
 • Faktureringsadress
 • Godkännande från markägare vid fall av arrende samt arrendegivarens information

Information som behandlas för att möjliggöra installation

 • Samma information som för försäljning, se ovan
 • Information om servitut
 • Information om markförhållanden
 • Information om bygglov
 • Information om ledningsdragningar
 • Information från Sveriges geologiska undersökning

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra redovisning och fakturering

 • Samma information som för försäljning, se ovan
 • Kundens referens
 • Fakturaadress
 • Fakturamärkning
 • Serienummer på värmeanläggning
 • Eventuella dokument från Skatteverket eller andra statliga myndigheter
 • Typ av värmeanläggning (tillverkare och modell)
 • Information om närstående vid utnyttjande av ROT eller andra statliga/kommunala subventioner (såsom kontaktuppgifter och personnummer)

Kundinformation som behandlas för att kunna tillhandahålla support och garanti

 • Samma information som för försäljning, se ovan
 • Installationsdatum
 • Typ av värmeanläggning
 • Serienummer och modell på värmeanläggning
 • Garantilängd
 • Installerade tillbehör

Personuppgifterna är nödvändiga för JS Energi att Behandla för att kunna tillhandahålla en preliminär offert, erbjuda ett kundbesök, färdigställa en offert, utge en orderbekräftelse, installation av varan samt för att kunna erbjuda dig support och garantiåtaganden för fullgörande av avtal med dig.

De Personuppgifter som JS Energi samlar in och Behandlar för att kunna tillhandahålla reaktiv service med anledning av försäljning av ny värmeanläggning är följande:

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra validering av kundstatus och ärenderegistrering

 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • Adress, postnummer och postort
 • Anmält fel
 • Typ av värmeanläggning
 • Miljöbeskrivning av installationen
 • Modell och tillverkare av värmeanläggning
 • Serienummer på värmeanläggning

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra utförande av service

 • Samma information som för validering, se ovan
 • E-postadress

Kundinformation som behandlas för att möjliggöra uppföljning

 • Samma information som för utförande av service, se ovan

Kundinformation som är nödvändig för redovisning och fakturering

 • Samma information som för uppföljning, se ovan
 • Kundens referens
 • Fakturaadress
 • Fakturamärkning
 • Typ av värmeanläggning (tillverkare och modell)
 • Serienummer på värmeanläggning
 • Information om närstående vid utnyttjande av ROT eller andra statliga/kommunala subventioner (såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer)
 • Eventuella dokument från Skatteverket eller andra statliga verksamheter och myndigheter

Dessa Personuppgifter är nödvändiga för JS Energi att Behandla för att kunna säkerställa vilken status du som kund har då olika kundstatusar har olika supportnivåer kopplade till sig. Vidare används Personuppgifterna för att kunna boka ett fysiskt besök och anlända till den rätta adressen, för att diagnostisera problem med varan, reparera varor och ge support- och stödtjänster för fullgörande av avtal med dig. Den rättsliga grunden för att Behandla dina Personuppgifter enligt ovan är för fullgörande av avtal med dig.

De Personuppgifter som JS Energi samlar in och Behandlar för att kunna tillhandahålla underhållsservice och uppkopplade tjänster är:

Kundinformation

 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • Adress, postnummer och postort
 • Typ av värmeanläggning
 • Miljöbeskrivning av installationen
 • Modell och tillverkare av värmeanläggning
 • Serienummer

Digital information

 • Mac adress för uppkoppling
 • IP adress för uppkoppling
 • Typ av uppkoppling (underleverantör)
 • Operatör vid mobil uppkoppling
 • Fysisk plats av uppkopplingsutrustning
 • Mjukvaruversioner av värmepump
 • Styrtyp och operativsystem av värmeanläggning

Information för redovisning och fakturering

 • Samma information som för kundinfo, se ovan
 • Kundens referens
 • Fakturaadress
 • Fakturamärkning
 • Typ av värmeanläggning
 • Serienummer på värmeanläggning
 • Information om närstående vid utnyttjande av ROT eller andra statliga/kommunala subventioner
 • Eventuella dokument från Skatteverket

Underhållsservice är sådan service som utförs på plats eller via distans på uppdrag av dig. Uppkopplade tjänster är tjänster som utförs med stöd av digital uppkoppling mot värmeanläggning. Ovan nämnda Personuppgifter är nödvändiga att Behandla för att JS Energi ska kunna uppfylla sitt löfte om support för att diagnostisera problem med varan, reparera varor och ge support- och stödtjänster för fullgörande av avtal med dig.

De Personuppgifter som JS Energi samlar in och Behandlar i samband med att du använder vår chattfunktion, ”kontakta oss” knappen som finns på Webbplatsen där du via ett formulär kontaktar oss, samt vid annan kommunikation med JS Energi med anledning av frågor om en vara/tjänst, såsom för- och efternamn, e-post, telefonnummer och korrespondens med dig, Behandlas för att vi ska ha möjlighet att fullgöra avtal med dig.

Vissa av de Personuppgifter som JS Energi samlar in, Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630) och kan hänföras till en enskild individ. Personuppgifter som Behandlas med laglig grund att uppfylla rättsliga förpliktelser är:

 • Kontaktuppgifter
 • Betalningshistorik
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Korrespondens med dig
 • Uppgift om tidpunkt för köp, felet/klagomålet på produkt

5. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. För att möjliggöra för JS Energi att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag (bokföring, produktsäkerhet, penningtvätt m.m.) eller för att kunna bevaka JS Energis rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan JS Energi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock som längst så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Om du som kund köpt en reservdel till en värmeanläggning eller en helt ny värmeanläggning och utnyttjar möjligheten till support under hela reservdelens eller värmeanläggningens livstid kommer de Personuppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet om livslång support att lagras under hela denna period. Snittlivslängden på en ny värmeanläggning uppgår till 17 år, varför de Personuppgifter som inhämtats för fullgörande av avtalsförpliktelse om livslång support genom reaktiv service och underhållsservice kommer att lagras under denna period. Om du valt att inte få tillgång till livslång support lagras dina Personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden, vilket utgör en tidsperiod om tre år från köpet.

Personuppgifter på befintliga kunder för marknadsföringssyfte lagras endast under ett års tid efter det att kundförhållandet upphört, det vill säga efter det att varan eller tjänsten är levererad och betald, att garantitiden löpt ut eller att vårt supportåtagande gentemot dig löpt ut. Om du inte önskar att vi bevarar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att kontakta oss och skriftligt invända mot detta.

Personuppgifter som lämnas till oss genom bland annat chattkonversation, i samband med samtal med kundtjänst m.m. och där det inte leder till ett köp, gallras efter sex månader.

Gällande chattfunktion på hemsidan samt användarinspelningar, är dessa anonyma fram till dess att kunden frivilligt gett oss informationen genom ifyllnad av formulär på vår Webbplats.

6. Cookies

När du besöker Webbplatsen använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookie policy.

7. Dina rättigheter gentemot JS Energi

I enlighet med Dataskyddsreglerna har du rätt att få information om vilka Personuppgifter vi Behandlar och ändamålet med Behandlingen, på vilken laglig grund Personuppgifterna Behandlas, under vilken tidsperiod Behandling sker, vilka som tar del av dina Personuppgifter och vilka konsekvenser Behandlingen får. Dessutom har du som registrerad ett flertal rättigheter som följer av Dataskyddsreglerna. Nedan följer dina rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt, begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar JS Energi såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar JS Energi om att de Personuppgifter som du lämnat till oss inte längre är korrekta, kommer JS Energi snarast att rätta, blockera eller utplåna sådana Personuppgifter. Du som registrerad har dock rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta för att på så sätt korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att JS Energi, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter och således tar bort dessa. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt intresse,
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter för JS Energi som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom exempelvis bokföring och skattelagstiftning. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer JS Energi tillse att dessa Personuppgifter endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att JS Energi tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En begränsad Behandling kan begäras i följande fall:

 • om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 • när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och
 • när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

När du invänt mot vår Behandling av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer JS Energi endast att spara dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att JS Energi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Detta kan exempelvis vara aktuellt för dig om du vill byta till en annan leverantör. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända till vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. JS Energi kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder emot. Om du invänder mot sådan Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

8. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Viss Behandling av Personuppgifter kan komma att baseras på att vi har ditt godkännande. Detta är till exempel fallet när du i en kryssruta på vår Webbplats kryssat i att du önskar erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring. Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan personuppgiftsbehandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i nyhetsbrevet.

9. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster/produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till JS Energis koncernbolag med intressebolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. JS Energi vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter till sådana utvalda tredje parter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. JS Energi ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

JS Energi kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av JS Energis leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer JS Energi att vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

JS Energi kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

JS Energi kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.

10. Hur ser vi till att skydda dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar JS Energi en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom kryptering. JS Energi vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. JS Energi tillser att åtkomst till dina Personuppgifter ges endast till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.

11. Anmälan av överträdelse och skadestånd

Om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du finner mer information om hur du kan göra detta på imy.se

Om du till följd av att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna, har lidit materiell eller immateriell skada kan du ha rätt till ersättning från oss för den uppkomna skadan. Du kan i dessa fall väcka skadeståndstalan i domstol.

12. Tillsyn och efterlevnad

JS Energi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter. JS Energi utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

13. Övrigt

JS Energis tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. JS Energi är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst samt tjänst för leverans av den vara du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på vår Webbplats som länkar till andra webbplatser.

14. Ändring av Integritetspolicyn

JS Energi förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när JS Energi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra varor och tjänster.

När denna Integritetspolicy uppdateras ändras datumet för senaste uppdateringen längst upp i denna policy. Om JS Energi vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen görs.

15. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

JS Energi AB, org. nr 556998-5830
Granitgatan 9, 254 68 Helsingborg
E-post: [email protected]
Tel. nr 042-400 10 01


Cookie Policy

Denna Cookie policy (”Cookie policy”) beskriver JS Energi AB, org. nr 556998-5830, Granitgatan 9, 254 68 Helsingborg, ("JS Energi", "vi" eller "oss"), användande av cookies och liknande teknologi för att samla in och förvara information när du besöker vår webbplats jsenergi.com, jsenergi.co.uk, jsenergi.eu, jsenergi.dk, jsserviceavtal.se ("Webbplatsen") eller mottar e-post från oss. För ytterligare information gällande behandling av dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Enligt gällande lagstiftning för elektronisk kommunikation ska besökare på en webbsida informeras om vad cookies används till samt samtycka till användandet av dessa. Genom att använda vår Webbplats godkänner du vår användning av cookies som den är beskriven i denna Cookie policy, innehållande information om vår cookieanvändning och vilka val du kan göra gällande våra cookies.  

JS Energi använder cookies på Webbplatsen i syfte att kunna tillhandahålla dig e-handelstjänsten, kundkommunikation via chatt och för att studera hur du använder Webbplatsen. 

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används bland annat för att besökare på webbplatsen ska ha möjlighet att använda webbplatsens tjänster samt att spåra en besökares användande av webbplatsen. 

Vi använder oss av två olika typer av cookies på Webbplatsen. Dels används sådana cookies som sparar en fil på din dator under en längre tid (ca 2-3 år, beroende på hur länge Google Analytics m.fl. väljer att lagra cookies enligt deras villkor) och dels används så kallade sessionscookies som sparas temporärt på din dator. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. 

DomänCookieÄndamålLagringstid
jsserviceavtal.seMagentoAnvänds för att funktioner i e-handeln (spara information om vilka val du gjort) ska fungera såsom till exempel språkinställningar, sparade varor i varukorgen, betalning osv. Dessa cookies är nödvändiga eftersom att de är grundläggande för våra tjänster och att din upplevelse på Webbplatsen ska vara användarvänlig.Detta är en sessionscookie, vilket innebär att lagringstiden upphör när besökaren stänger sin webbläsare
Google AnalyticsAnvänds för att studera hur användaren använder Webbplatsen för att på så sätt förstå hur effektivt vårt innehåll är, vilka intressen våra besökare har och hur vi kan förbättra Webbplatsen.2-3 år
Google AdwordsAnvänds för att studera hur användaren använder Webbplatsen för att på så sätt förstå hur effektivt vårt innehåll är, vilka intressen våra besökare har och hur vi kan förbättra Webbplatsen.2-3 år
Facebook Tracking CookieAnvänds för att studera hur användaren använder Webbplatsen för att på så sätt förstå hur effektivt vårt innehåll är, vilka intressen våra besökare har och hur vi kan förbättra Webbplatsen.2-3 år
SmartlookAnvänds för att studera hur användaren använder Webbplatsen för att på så sätt förstå hur effektivt vårt innehåll är, vilka intressen våra besökare har och hur vi kan förbättra Webbplatsen.2-3 år
Zendesk ChatAnvänds för att kommunicera med dig via chatten på Webbplatsen.Detta är en sessionscookie, vilket innebär att lagringstiden upphör när besökaren stänger sin webbläsare

Informationen som samlas in genom användningen av cookies är anonym och innehåller inga personuppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av JS Energi. Vi använder inte heller cookies för att skicka målgruppstyrd reklam till Webbplatsens besökare.

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter genom användandet av cookies utgörs av ditt samtycke, som inhämtas från dig genom att du genom en knapptryckning på vår Webbsida har accepterat att du godkänner användningen av cookies samt att du bekräftat att du mottagit informationen i vår Cookie policy som behandlar vår cookieanvändning.

Hur kontrollerar du användandet av cookies?
Genom att använda vår Webbplats godkänner du vår användning av cookies och att vi placerar cookies på din dator eller enhet i enlighet med denna Cookie policy.

Om du vill ändra inställningarna för användning av cookies görs detta i din webbläsare. Vanligtvis kan du välja att till exempel blockera samtliga cookies, blockera cookies från vissa webbplatser eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. För mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies, se http://www.aboutcookies.org/ eller http://www.cookiecentral.com/faq/.

Om du väljer att blockera användningen av samtliga cookies kommer de flesta av våra webbtjänster inte att kunna utnyttjas. Bland annat kommer du inte att kunna använda e-handelsfunktionen (beställa, logga in, lägga produkter i varukorgen, betala m.m.), chatten eller förfrågningsformulären som finns på Webbplatsen. Funktioner som att läsa information på Webbplatsen, titta på varor, se priser och annan relaterad information kommer dock att vara möjlig även om användningen av cookies blockerats.