• Svenska värmepumpslandslaget
Payment with Klarna
Installation inom 10 dagar / 100% Egna tekniker

Vi vet vad du som kund tycker är viktigt när det kommer till installationen

✅ Installation av våra egna tekniker med kylcert? Check 

✅ Support via vår egna supportverksamet? Check 

✅ Snygg kanal utvändigt och invändigt? Check 

✅ Bortforsling av befintlig pump samt emballage? Check 

✅ Städning och genomgång av värmepumpen? Check 

✅ Allokerade reservdelar lokalt för snabb service? Check 

✅ Installation inom 10 dagar? Check (Gäller enbart för luftvärmepumpar)